PRIMARIA COMUNEI BAUTAR

Judetul Caras-Severin

BUGET

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» HCL Nr. 1/2007 Privind aprobarea bugetului local al comunei Bautar - pe anul 2007
» HCL Nr. 2/2007 Privind aprobarea planului de venituri si cheltuieli din activitati extrabugetare - pe anul 2007
» Bugetul local al comunei Bautar - pe anul 2006, cu desfasurarea pe trimestre
» Proiect de hotarare privind adoptarea bugetului local - pe anul 2012
» Proiect de hotarare privind adoptarea bugetului local din activitati extrabugetare - pe anul 2012
» Buget - pe anul 2012
» Bilant - pe anul 2012
» Buget - pe anul 2013
» Bilant - pe anul 2013
» Bugetul local - pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017
» Buget local - pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016
» Buget local - pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017
» Buget local - pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018
» Buget local - pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017-2019
» Situatie active fixe neamortizabile - 31.12.2013
» Situatie active si datorii institutii publice din administratia locala - 31.12.2013
» Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - 31.12.2013
» Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale - 31.12.2013
» Situatia platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare" - 31.12.2013
» Anexa - 31.12.2013
» Situatia modificarilor la structura activelor nete/capitalurilor - 31.12.2013
» Situatia activelor fixe amortizabile - 31.12.2013
» Bilant - 31.12.2013
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - 31.12.2013
» Executie cheltuieli - 31.12.2013
» Exec. Cheltuieli - 31.12.2013
» Executie venituri - 31.12.2013
» Exec. Venituri - 31.12.2013
» Situatie fluxurilor de trezorerie - 31.12.2013
» Situatie fluxurilor de trezorerie - 31.12.2013
» Plati restante - 31.12.2013
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - 31.12.2013
» Contul de rezultat patrimonial - 31.12.2013
» Bilant - 31.03.2013
» Bilant - 31.03.2014
» Bilant - 31.03.2015
» Bilant - 31.03.2016
» Bilant - 30.03.2016
» Bilant - 30.06.2014
» Bilant - 30.06.2015
» Bilant - 30.06.2016
» Bilant - 30.09.2013
» Bilant - 30.09.2014
» Bilant - 30.09.2015
» Bilant - 31.12.2013
» Bilant - 31.12.2014
» Bilant - 31.12.2015
» Executie - Rezultat patrimonial
» Balanta - de la data de 01.01.2016 pana la 30.09.2016
» Bilant - 30.09.2016
» Rezultat patrimonial - 30.09.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.09.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.09.2016 (banci)
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - 30.09.2016
» Situatia activelor - 30.09.2016
» Situatia unor indicatori - 30.09.2016
» Contul de executie al bugetului local-cheltuieli - sectiunea de dezvoltare 30.09.2016
» Contul de executie al bugetului local-cheltuieli - sectiunea de functionare 30.09.2016
» Total judet -
» Detalierea cheltuielilor - sectiunea de functionare 30.09.2016
» Total judet -
» Contul de executie al bugetului local-venituri - 30.09.2016
» Contul de executie al bugetului local-venituri - sectiunea de functionare 30.09.2016
» Total judet -
» Contul de executie al institutiilor publice - sectiunea de functionare 30.09.2016
» Total judet -
» BILANT -
» Bilant - 31.12.2016
» Contul de rezultat patrimonial - 31.12.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.12.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.12.2016
» Situatia activelor si datoriilor - 31.12.2016
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - 31.12.2016
» Veniturile si cheltuielile bugetelor locale [...] - 31.12.2016
» Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor - 31.12.2016
» Situatia activelor fixe amortizabile - 31.12.2016
» Situatia activelor fixe amortizabile II - 31.12.2016
» Situatia activelor fixe neamortizabile - 31.12.2016
» Situatia activelor fixe neamortizabile II - 31.12.2016
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - 31.12.2016
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala -
» Balanta - 01.01.2016-31.12.2016
» Cheltuieli - 31.12.2016
» Total cheltuieli din venituri proprii si subventii - 31.12.2016
» Total venituri - 31.12.2016
» Total venituri II - 31.12.2016
» Balanta - 01.01.2017 - 30.06.2017
» Bilant - 30.06.2017
» Contul de rezultat patrimonial - 30.06.2017
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.06.2017
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - 30.06.2017
» Situatia activelor si datoriilor - 30.06.2017
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - 30.06.2017
» Total cheltuieli - 30.06.2017
» Total cheltuieli venituri proprii si subventii - 30.06.2017
» Total venituri - 30.06.2017
» Total venituri - venituri proprii si subventii - 30.06.2017
» Balanta - 01.01.2018-31.03.2018
» Bilant - 31.03.2018
» Contul de rezultat patrimonial - 31.03.2018
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.03.2018
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.03.2018
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - 31.03.2018
» Situatia activelor si datoriilor - 31.03.2018
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - 31.03.2018
» Total cheltuieli - 31.03.2018
» Total cheltuieli - venituri proprii si subventii - 31.03.2018
» Total venituri - 31.03.2018
» Total venituri - venituri - 31.03.2018
» Balanta - 01.01.2018 - 30.06.2018
» Bilant - 30.06.2018
» Contul de rezultat patrimonial - 30.06.2018
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.06.2018
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.06.2018
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - 30.06.2018
» Situatia activelor si datoriilor - 30.06.2018
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - 30.06.2018
» Total cheltuieli - 30.06.2018
» Total venituri - venituri proprii si subventii - 30.06.2018
» Total venituri - 30.06.2018
» Total venituri - venituri proprii si subventii - 30.06.2018
» Balanta sintetica trim. III 2018 -
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.09.2018
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 30.09.2018
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - 30.09.2018
» Situatia activelor si datoriilor - 30.09.2018
» Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap - 30.09.2018
» Bilant - 30.09.2018
» Total cheltuieli - 30.09.2018
» Total cheltuieli - venituri proprii si subventii - 30.09.2018
» Contul de rezultat patrimonial - 30.09.2018
» Total venituri - 30.09.2018
» Total venituri - venituri proprii si subventii - 30.09.2018
» Balanta sintetica trim.III 2018 -
» Bilant - 31.12.2018
» Contul de rezultat patrimonial - 31.12.2018
» Bilant - 31.12.2018
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.12.2018
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.12.2018
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - 31.12.2018
» Situatia activelor si datoriilor - 31.12.2018
» Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor - 31.12.2018
» Situatia activelor fixe amortizabile - 31.12.2018
» Situatia activelor fixe amortizabile II - 31.12.2018
» Situatia activelor fixe neamortizabile - 31.12.2018
» Situatia activelor fixe neamortizabile II - 31.12.2018
» Veniturile si cheltuielile bugetelor locale [...] - 31.12.2018
» Total cheltuieli - 31.12.2018
» Total cheltuieli - venituri proprii si subventii - 31.12.2018
» Total venituri - 31.12.2018
» Total venituri - venituri proprii si subventii - 31.12.2018