PRIMARIA COMUNEI BAUTAR

Judetul Caras-Severin

PROIECTE INVESTITIONALE

    Programul SAPARD
 • Finantare externa pentru reabilitarea, modernizarea drumurilor comunale, cca 12 km in comuna, prin asfaltare si betonare, proiect eligibil si in asteptare pentru finantare, acumuland un numar de 55 puncte.
 • Studii de fezabilitate pentru obtinerea finantarii prin Programul Phare 2005 pentru protectia mediului.
 • Studii de fezabilitate pentru reabilitari case culturale, scoli, drumuri.
 • Studii de fezabilitate pentru modernizare de drumuri comunale in toata comuna.
 • Proiect in asteptare pentru reabilitarea a doua poduri peste raul Bistra: "Gura Starnii" in satul Bautar si "Tarina" in satul Bucova.
 • Studii de fezabilitate pentru alimetare cu apa si canalizare in toata comuna.
    Strategia de dezvoltare a comunei Bautar in perioada 2005-2013
 • Infrastructura de transport
  • reabilitarea drumirilor de acces
 • Infrastructura sociala
  • proiect pentru reabilitarea constructiei Scolii Generale cu clasele I-VIII Bucova si a unei baze sportive la nivel de comuna.
  • Construirea a patru parcuri si locuri de joaca pentru copii
  • reabilitarea celor trei camine culturale din comuna, precum si a bibliotecii comunale.
  • Extinderea retelei de informare a cetateanului prin statie proprie de emisie prin cablu.
 • Infrastructura de mediu
  • Managementul deseurilor urbane si industriale, amenajarea a doua gropi de gunoi si construirea a doua rampe ecologice pentru deseuri.
  • Infiintarea si modernizarea serviciului de salubrizare
  • Cumpararea si amplasarea in comuna de europubele, pe categorii de deseuri (PET-uri, sticla, hartie)
  • regularizarea raului Bistra pentru apararea impotriva inundatiilor
  • Construirea unei retele de apa si canal la nivel de comuna
 • Infrastructura energetica
  • Construirea si extinderea retelei de gaze naturale in comuna Bautar
  • Modernizarea iluminatului public si inlocuirea lampilor stradele mari consumatoare de energie
  • Retehnologizarea, reabilitarea si modernizarea retelei de energie electrica.
  • rezolvarea incalzirii centrale la sediul primariei, csolile din comuna si cele trei camine culturale prin amplasarea si montarea de centrale proprii pe lemn.
 • Reabilitarea urbana
  • amenajarea de spatii pietonale prin construirea de trotuare, astfel:
   • 5.5 km in satul Bautar
   • 5.0 km in satul Bucova
 • Resurse umane
  • Organizarea la nivel de comuna de cursuri in vederea pregatirii si calificarii elevilor in meserii specifice exploatarii si industrializarii resurselor locale.
    Sprijinirea afacerilor
    Investitii pentru sprijinirea, dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM).
  • actiuni de promovare a IMM-urilor in domenii specifice ca: agroturism, zootehnie, pomicultura, flora spontana.
 • Infrastructura de afaceri
  • Sprijinirea crearii de noi IMM-uri prin facilitarea unor conditii
 • Consiliere, trainning si promovare
  • Amenajarea in incinta Casei Culturale Bautar Jos a unei sali de expozitii
 • Infrastructura de afaceri
  • Infiintarea unui incubator de afaceri in domeniul agroturismului
 • Sprijinirea Start-Up-urilor IMM
  • Infiintarea unor IMM -uri in participatiune, cum ar fi:
   • microferme pentru prelucrarea laptelui
   • microferme pentru colectare si prelucrarea fructelor de padure si a ciupercilor
   • microferme pentru cresterea tineretului bovin pentru carne etc.
    Turism
 • Infrastructura de turism
  • Crearea de spatii de cazare si dezvoltare a agroturismului
  • Reamenajarea muzeului creatiei populare de la Casa Culturala Bautar
 • Marketing turistic
  • Realizarea unei pagini de web de prezentare a zonei
  • Realizarea unui pliant in imagini
  • Publicarea unei scurte monografii a comunei Bautar, traditii si obiceiuri
 • Imbunatatirea serviciilor
  • Crearea si marcarea a trei circuite turistice, dupa cum urmeaza:
   • Bautar - Bucova - Pripor - Tarnita - Dealu Negru - Piatra Bitii - Iezer
   • Bautar - Valea Margii - Sasu - Cununa dancionii si a Modusului - Iezer
   • Bautar - Sturu - Poiana Marului
    Dezvoltare rurala
 • Dezvoltarea infrastructurii rurale
  • dezvoltarea economiei rurale prin infiintarea grupurilor producatorilor si a asociatiilor agricole
  • dezvoltarea bazelor de colectare a produselor agricole
  • amenajarea a doua iazuri pentru pescuitul sportiv la pastrav
  • Incurajarea activitatilor agro-turistice in comuna Bautar
  • sprijinirea concesiunii fara plata a unor terenuri in vederea construirii de pensiuni agroturistice
 •  Consultanta specifica mediului rural
  • organizarea unor simpozioane, seminarii cu specialisti in domeniu, cu participarea a cat mai multi cetateni.
 • Altele
  • infiintarea unui centru de colectare a fructelor din gospodariile populatiei, de prelucrare si conservare a fructelor de padure si a ciupercilor cu participarea Consiliului local al comunei Bautar
 • Cercetarea, dezvoltarea, inovare si dezvoltare tehnologica
  • sprijinirea transferului de tehnologii la IMM-uri
  • Infiintarea la nivel de comuna in cadrul Scolii cu clasele I-VIII a unui laborator agro-alimentar.
 • Dezvoltarea societatii informationale
  • crearea unui suport informatic de amenajare a teritoriului
  • realizarea unei retele de comunicare pe calculator intre toate institutiile din comuna:primarie, scoli, casele culturale, post de politie, biserici, composesorate, ocolul silvic privat etc.
    Altele
Sprijinirea de integrare a comunitatii de rromi locale in viata sociala si fara afera serviciilor.
    In concluzie, consideram ca dezvoltarea si modernizarea comunitatii locale depinde numai de factorii locali, de legislativul si de executivul fiecarea comune, ea neputandu-se realiza decat numai din interior prin stabilirea cu prioritate a strategiilor de dezvoltare locala, conform standardelor europene.
    Tinand cont de posibilitatile existente si luand in considerare necesitatile primordiale ce ni le-am propus a le realiza in perioada 2005-2013, solicotam sprijinul Consiliului Judetean Caras-Severin in asigurarea cofinantarii necesare in cazul proiectelor PHARE, SAPARD, ISPA etc.